Dorota Godziuk

Posiada ponad 25-letnie doświadczenie w bankowości, w tym ponad 10 letnie na stanowiskach menadżerskich. Zajmowała się obszarem analiz kredytowych, strukturyzacją transakcji oraz zarządzaniem ryzykiem kredytowym przedsiębiorstw z różnych branż gospodarki. Pracowała dla wiodących banków na rynku polskim takich jak: Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Pekao S.A.,  Bank BPH S.A. oraz Deutsche Bank Polska S.A.

Sprawowała funkcję  dyrektora Departamentu Ryzyka Kredytowego oraz członka  komitetu kredytowego Banku a także wielu  komitetów doradczych oraz inwestycyjnych. Posiada uprawnienia do pełnienia funkcji członka rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa poparte doświadczeniem w sprawowaniu takich funkcji.

Praktyczne doświadczenie  w zakresie analiz kredytowych zdobyła pracując  na stanowisku analityka ryzyka kredytowego  a jako dyrektor Departamentu Analizy Kredytowej i Monitoringu w Obszarze Dużych Firm kierowała pracami podległych zespołów. Uczestniczyła także w procesach restrukturyzacji ekspozycji kredytowych, weryfikacji modeli biznesowych oraz ocenie przedsięwzięć inwestycyjnych.

Prowadzi szkolenia z obszaru analiz finansowych, oceny zdolności kredytowej oraz zarządzania ryzykiem w banku. Angażuje się również w inicjatywy społeczne. Jest współzałożycielką i wiceprezeską Stowarzyszenia „Ekspertki Razem”,  którego celem jest wspieranie rozwoju zawodowego kobiet.

Posiada tytuł magistra ekonomii Szkoły Głównej Handlowej. Ukończyła również roczny program szkolenia kadr bankowości organizowany przez Austrian Banker’s College w Wiedniu oraz w Deutsche Bank AG w Berlinie.