OPIS SZKOLENIA

Szkolenie obejmuje omówienie kluczowych zmian w zakresie klasyfikacji i wyceny instrumentów finansowych, które wprowadził Standard MSSF9.Jest głównie zorientowane na aspekty dotyczące modelu utraty wartości oraz uwzględnia kwestie interpretacji i wyzwań w zakresie szacowania strat kredytowych w otoczeniu pandemii COVID-19.Szkolenie obejmuje również kwestie nowych wymogów EBA w zakresie identyfikacji default.

Szkolenie dedykowane jest dla pracowników jednostek ryzyka, finansów, kontrolingu, audytu wewnętrznego jak również dla analityków sprawozdań finansowych Banków. Przeznaczone jest także dla osób zainteresowanych ogólnymi aspektami wyceny instrumentów finansowych i praktycznymi aspektami wyzwań w zakresie klasyfikacji i modeli utraty wartości.

TRENER

MAGDALENA STOK – DYREKTOR DZIAŁU STRATEGII RYZYKA KREDYTOWEGO ALIOR BANK S.A.

Jest wybitną ekspertką z zakresu procesów wyceny portfeli kredytowych. Odpowiadała  w sektorze bankowym za wdrożenia Standardów MSR39 i MSSF9. Aktywnie uczestniczy w sektorowych procesach konsultacyjnych skoncentrowanych przy Związku Banków Polskich.Pracę zawodową rozpoczęła w Deloitte, gdzie odpowiadała za audyt i projekty doradcze dla Banków i spółek finansowych.Następnie dołączyła do Banku BPH, gdzie zajmowała się wieloma procesami portfelowego zarządzania ryzykiem kredytowym, w tym aspektami regulacyjnymi. W ramach Grup kapitałowych UniCredit i GE współpracowała w procesach nadzoru i konsolidacji. W Alior Bank S.A. pracuje od marca 2017 roku. Jest współzałożycielką i wiceprezeską stowarzyszenia „Ekspertki Razem” wspierającego rozwój zawodowy kobiet.Ukończyła Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie i Uniwersytet w Sztokholmie. Posiada tytuł ACCA.