OPIS SZKOLENIA

Celem szkolenia jest  omówienie zasad sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości oraz międzynarodowych standardów rachunkowości.

Przedstawimy przykłady korekt, wyłączeń konsolidacyjnych i najczęściej popełnianych błędów w procesie analizy skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Pokażemy praktyczne aspekty analizy finansowej grup kapitałowych  z punktu widzenia banku  jako instytucji finansującej i przykłady struktur finansowania podmiotów z Grup Kapitałowych.

Szkolenie dedykowane do pracowników jednostek dominujących odpowiedzialnych za przygotowanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych, kontrolerów, głównych księgowych i dyrektorów finansowych. Wartościowe również dla analityków kredytowych  zajmujących się analizą i oceną zdolności kredytowej Grup Kapitałowych.

 

TRENERZY

MONIKA KARNIEWSKA-MAZUR  IndigoAccounting
Posiada ponad 15-letnie doświadczenie zawodowe w badaniu sprawozdań finansowych , audycie wewnętrznym i doradztwie księgowym. W latach 1997-2009  była pracownikiem PwC a od 2009 prowadzi własna firmę IndigoAccounting specjalizująca się w konsolidacji sprawozdań finansowych dla grup kapitałowych notowanych na Giełdzie. Uczestniczyła w zleceniach obejmujących aspekty działalności operacyjnej, przegląd i optymalizację procesów ze szczególnym zwróceniem uwagi na procedury, elementy kontroli w tym kontroli finansowych, nadzoru, sprawozdawczości  i ryzyk. Jest autorem szeregu artykułów z zakresu finansów, księgowości i sprawozdawczości.
Posiada kwalifikacje ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) oraz CIA (Certified Internal Auditor), jest członkiem ACCA i Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IA Polska.

DOROTA GODZIUK, ANITA MICHEL-LELENTAL – założycielki FINBAN
Posiadają  ponad 20 letnie doświadczenie w sektorze bankowym, pełniąc kluczowe stanowiska zarządcze w obszarach finasowania strukturalnego, bankowości korporacyjnej i ryzyka. Były również członkami Komitetów Kredytowych Banków.
Uczestniczyły w procesach restrukturyzacji i optymalizacji źródeł finansowania, strukturyzacji i organizacji  kompleksowych struktur finansowych z udziałem wielu instytucji finansowych dla Grup Kapitałowych z różnych sektorów gospodarki