REGULAMIN SZKOLEŃ FINBAN

  1. Szkolenia FINBAN organizowane są przez: SDG Dorota Godziuk, ul Boiskowa 24; 05-080 Hornówek (dalej: Organizator)
  2. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego dla tego szkolenia.
  3. Na adres mailowy podany wskazany w formularzu zgłoszeniowym zostanie wysłane potwierdzenie zapisu na szkolenie.
  4. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego stanowi zobowiązanie do wzięcia udziału w szkoleniu, uiszczenia odpłatności i akceptację niniejszego Regulaminu.
  5. Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu wymaga formy pisemnej i potwierdzenia otrzymania jej przez Organizatora
  6. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na co najmniej 14 dni przed terminem szkolenia obowiązuje opłata administracyjna w wysokości 25% ceny szkolenia.
  7. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.
  8. W przypadku braku udziału w szkoleniu bez wcześniejszego powiadomienia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.
  9. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika (w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu danej osoby).
  10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub do jego odwołania z przyczyn niezależnych od Organizatora.