Anita Michel-Lelental

Posiada ponad 15-letnie praktyczne doświadczenie menedżerskie i eksperckie w zakresie doradztwa finansowego i biznesowego na polskim i europejskim rynku na rzecz przedsiębiorstw zdobyte w uznanych polskich i międzynarodowych bankach takich jak: HSBC, Deutsche Bank, ABN Amro, DnB.

W sektorze bankowym pełniła kluczowe stanowiska zarządcze w obszarze finansowania  strukturalnego (finansowanie projektów inwestycyjnych, M&A, kredyty konsorcjalne) i bankowości korporacyjnej, kierując pracami wieloosobowych  zespołów oraz wspierając Zarządy w strategicznych projektach. Była również członkiem komitetów kredytowych Banków.

Uczestniczyła w procesach restrukturyzacji i optymalizacji źródeł finansowania, strukturyzacji i organizacji  kompleksowych struktur finansowych z udziałem wielu instytucji finansowych dla spółek z różnych sektorów gospodarki.

Zajmowała również kluczowe stanowiska zarządcze poza sektorem bankowym jak CFO i Strategiczny Doradca dla firm z sektora FinTech, handlu detalicznego, energetyki i telekomunikacji kierując projektami doradztwa biznesowego i finansowego.

Posiada tytuł magistra ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego (Instytut Handlu Zagranicznego). Studiowała również bankowość i finanse w Haagse Hogeschool w Holandii.