Zachęcamy małe i średnie przedsiębiorstwa do korzystania ze

szkoleń dofinansowanych.

W pakiecie szkoleń FINBAN istnieje możliwość uczestnictwa

w szkoleniach z dofinansowaniem, poprzez wybór naszych szkoleń z

BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH

 

BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH (BUR)

Jest ogólnodostępną, bezpłatną platformą stworzoną przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), na której zarówno firmy jak i osoby prywatne mogą znaleźć różnorodne oferty szkoleń, kursów zawodowych, studiów podyplomowych czy doradztwa. Firmy i pracownicy dzięki bazie mogą rozwijać swoje kompetencje oraz zdobywać umiejętności niezbędne do realizacji zamierzonych celów edukacyjnych i biznesowych.

Szkolenia pod marką FINBAN, organizowane są przez firmę  SDG Dorota Godziuk, która posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie, spełnia wszystkie kryteria oferowania szkoleń z dofinansowaniem, w tym w szczególności posiada wdrożony System Zarządzania Jakością ISO w oparciu o normę  PN-EN ISO 9001:2015.

 

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą szkoleniową przygotowaną przez nas z myślą o potrzebach pracodawców i pracowników zamieszczoną w Bazie Usług Rozwojowych.

Aktualną listę naszych szkoleń najłatwiej znaleźć w BUR poprzez wyszukanie ich po nazwie dostawcy usług – czyli SDG Dorota Godziuk.

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/wyszukiwarka/dostawca-uslug/szukaj?nazwaDostawcyUslug=SDG%20Dorota%20Godziuk%20&rodzaj=&ocena=0%2C5&mozliwoscDofinansowania=0&mozliwoscDofinansowania=1&nazwaMiejscowosci=&miejscowoscId=&per-page=10&order=nazwaDoWyszukiwania-asc

 

Aby skorzystać z wybranego szkolenia dofinansowanego, należy skontaktować się z Operatorem BUR właściwym ze względu na siedzibę firmy w celu ustalenia czy Operator posiada w danym okresie środki finansowe. Jeżeli tak, należy przesłać kartę wybranej usługi szkoleniowej z BUR do Operatora w celu akceptacji. Z reguły po spełnieniu warunków, firma uzyskuje do 80% refundacji środków. Zachęcamy do równoległego kontaktu z naszą firmą.

Warto też wiedzieć, że każde szkolenie możemy zorganizować także w formie zamkniętej, dostosowanej do potrzeb. W tym celu przed kontaktem z Operatorem należy zgłosić się do naszej firmy, w celu ustalenia szczegółów oraz indywidualnej daty szkolenia, ilości osób i programu.

Na każde nasze szkolenie oferowane przez BUR może zapisać się zarówno uczestnik posiadający dofinansowanie ze środków publicznych, ale także uczestnik, który pokrywa koszty szkolenia z własnych środków.