Sektor Finansowy

  • Analiza finansowa przedsiębiorstw na potrzeby oceny zdolności kredytowej
  • Model współpracy doradcy bankowego z analitykiem ryzyka – ocena biznes modeli i potencjału klientów korporacyjnych
  • Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa w analizie zdolności kredytowej przedsiębiorstw dla bankowców
  • Szkolenia specjalistyczne z zakresu finansowania nieruchomości, jednostek samorządu terytorialnego, finansowania strukturalnego, procesu restrukturyzacji

Przedsiębiorstwa

  • Budowanie relacji z Bankami wraz z aspektami procesu kredytowego
  • Źródła finansowania - analiza możliwości pozyskania  finasowania i zarządzanie majątkiem obrotowym
  • Finansowanie projektów inwestycyjnych -  analiza ryzyka projektu z punktu widzenia Banku, elementy struktury transakcji i dokumentacji prawnej
  • Przygotowanie dokumentacji na potrzeby badania zdolności kredytowej dla Banku  - jak przygotować dobrze biznes plan
  • Szkolenia z oferty produktowej: faktoring, akredytywa