OPIS SZKOLENIA

Szkolenie poruszające bardzo aktualne dylematy i problemy z jakimi mierzy się sektor nieruchomości komercyjnych w Polsce na skutek trwającej prawie rok pandemii COVID-19.  Tematyka na czasie dla szerokiej grupy interesariuszy skupionych wokół tego sektora.

Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom najaktualniejszej sytuacji  w poszczególnych w głównych segmentach nieruchomości komercyjnych (biura, galerie handlowe, hotele, magazyny) i wpływu tej sytuacji na poziom cen, wartość nieruchomości, wyceny, jakość zabezpieczeń.

Szkolenie składa się z dwóch części. Pierwsza prezentuje aktualną sytuację sektora, trendy i oczekiwania. Druga część to praktyczne case-study prezentujące zmiany w podejściu i założeniach do wyceny nieruchomości na skutek wpływu COVID-19 prezentowane na przykładzie realnej wyceny obiektu biurowego oraz galerii handlowej.

Szkolenie dedykowane do pracowników sektora finansowego, w szczególności analityków zajmujących  się finansowaniem i oceną projektów nieruchomościowych oraz monitoringiem i wyceną portfela kredytowego zabezpieczonego na aktywach nieruchomościowych a także pracowników jednostek zajmujących się wyceną i oszacowaniami jakości zabezpieczeń.

Wartościowe również dla decydentów kredytowych, osób zajmujących się zawodowo procesami restrukturyzacji podmiotów z tego sektora ale także dla audytorów oraz pracowników instytucji nadzorujących sektor bankowy i finansowy oraz  dla inwestorów aktywnie działających w tym segmencie rynku.

TRENERZY

GRZEGORZ CHMIELAK oraz JACEK ZYCH - doświadczeni eksperci rynku nieruchomości

GRZEGORZ CHMIELAK – PARTNER ZARZĄDZAJĄCY ORAZ DYREKTOR DZIAŁU WYCEN I DORADZTWA W KNIGHT FRANK POLSKA Posiada ponad 22-letnie doświadczenie w branży nieruchomości. Od 2006 - członek Royal Institute of Chartered Surveyors (RICS). Posiada certyfikat CIS HypZert (MLV) (2013) oraz uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego od 1997 roku. W ramach Knight Frank koordynuje procesy wycen i doradztwa w całej Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, odpowiadając za zarządzanie relacjami z wieloma bankami działającymi w Polsce, inwestorami i dużymi funduszami oraz lokalnymi deweloperami. Posiada bogate doświadczenie w wielu sektorach, w tym: biurowym, handlowym, przemysłowym, hotelowym i deweloperskim. Wcześniej pracował w sektorze finansowym zajmując się procesami finansowania nieruchomości i wewnętrznymi wycenami nieruchomości. Pracował dla Grupy HVB, w pierwszym banku hipotecznym w Polsce, Grupy  Unicredit (Bank Pekao) i WestImmo (Grupa WestLB) jako odpowiedzialny za wyceny nieruchomości w Europie Środkowo-Wschodniej.Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej oraz MBA na National Louis University w Nowym Sączu, studiów podyplomowych na Sheffield Hallam University.

JACEK ZYCH – RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY Posiada ponad 20 letnie doświadczenie na rynku nieruchomości; pracował w bankach oraz firmach doradczych. Wpisany na listę rzeczoznawców sporządzających wyceny dla sektora bankowego, prowadzoną przez Związek Banków Polskich. Jest członkiem  Royal Institute of Chartered Surveyors RICS, posiada certyfikację RICS Registered Valuer, jak również krajowe uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości (nr 2933). Jest biegłym sądowym przy Sądzie Okręgowym w Warszawie. Prowadził wykłady na Wojskowej Akademii Technicznej dotyczące zastosowania systemów informacji przestrzennej w wycenie i zarządzaniu nieruchomościami oraz Politechnice Warszawskiej dotyczące podejścia dochodowego w wycenie nieruchomości. Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, Wydziału Geodezji i Kartografii, oraz Sheffield Hallam University kierunek Wycena i Zarządzanie.