OPIS SZKOLENIA

Dwudniowe szkolenie adresowane do początkujących analityków kredytowych oraz doradców klienta zajmujących się oferowaniem produktów kredytowych  klientom korporacyjnym. Przydatne również dla pracowników działów audytu wewnętrznego oraz pracowników odpowiedzialnych za monitorowanie ekspozycji kredytowych oraz pracowników sektora finansowego nadzorujących procesy i portfele kredytowe.

Szkolenie składa się zarówno z części teoretycznej ale też zawiera praktyczne ćwiczenia oraz analizę przypadku (case study).

Szkolenie pozwala na zdobycie kompetencji z zakresu analizy przedsiębiorstwa ukierunkowanej na badanie zdolności kredytowej firm. Koncentruje się na umiejętności identyfikacji kluczowych informacji jakie należy pozyskać do takiej analizy  z danych finansowych oraz bezpośrednio od klienta. Uczy praktycznych umiejętności czytania sprawozdań finansowych a także ich właściwej interpretacji a analityczny przykład ma na celu zaprezentowanie sposobu oceny zdolności zadłużeniowej i sformułowania trafnych wniosków z prowadzonych analiz.

Szkolenie porusza tematykę adekwatną dla finansowania wszystkich typów klientów korporacyjnych.

TRENER

DOROTA GODZIUK - bankowiec z ponad 25 letnim doświadczeniem, w tym ponad 10 letnim na stanowiskach menadżerskich.  Współzałożycielka FINBAN,  trener, autorka,  współautorka i organizator szkoleń.

W bankowości zajmowała się obszarem analiz kredytowych, strukturyzacją transakcji oraz zarządzaniem ryzykiem kredytowym przedsiębiorstw z różnych branż gospodarki. Pracowała dla wiodących banków na rynku polskim takich jak: Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Pekao S.A.,  Bank BPH S.A. oraz Deutsche Bank Polska S.A.

Sprawowała funkcję  dyrektora Departamentu Ryzyka Kredytowego oraz członka  komitetu kredytowego banku a także wielu  komitetów doradczych oraz inwestycyjnych. Posiada uprawnienia do pełnienia funkcji członka rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa poparte doświadczeniem w sprawowaniu takich funkcji.

Doświadczenie  w zakresie analiz kredytowych zdobyła pracując  na stanowisku analityka ryzyka kredytowego  a jako dyrektor Departamentu Analizy Kredytowej i Monitoringu kierowała pracami podległych zespołów.

Jest współzałożycielką i wiceprezeską Stowarzyszenia „Ekspertki Razem”,  którego celem jest wspieranie rozwoju zawodowego kobiet.  Posiada tytuł magistra ekonomii SGH. Ukończyła również roczny program szkolenia kadr bankowości organizowany przez Austrian Banker’s College w Wiedniu oraz w Deutsche Bank AG w Berlinie.