OPIS SZKOLENIA

Celem szkolenia jest poruszenie tematyki związanej ze strategią rozszerzenia działalności przedsiębiorstwa na rynki zagraniczne w obecnych uwarunkowaniach. Jak ograniczyć ryzyka i wykorzystać szanse?

Omówimy obecne ryzyka związane z działalnością eksportową i niezbędne działania przy wkraczaniu na nowe rynki. Pokażemy aktualne możliwości i uwarunkowania prowadzenia biznesu w poszczególnych krajach w nowych warunkach pandemii i po pandemii. Przedstawimy możliwe narzędzia finansowania eksportu i jak wybrać najbardziej optymalne źródła finansowania.

Szkolenie dedykowane do przedstawicieli przedsiębiorstw, które rozpoczęły lub rozważają ekspansję zagraniczną, możliwości zbytu swoich towarów i usług, nowych partnerów biznesowych i szans rozwoju na rynkach zagranicznych.

TRENER

ZBIGNIEW POPOWSKI

Ukończył handel międzynarodowy na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada również dyplom międzynarodowych studiów MBA certyfikowany przez Free University of Brussels, University of Antwerp i Bergische Universitat Wuppertal. Uczestniczył w kursie menadżerskim prowadzonym przez wykładowców z Canadian International Management Institute w kooperacji z Harvard Business School. Specjalista z zakresu zabezpieczania i finansowania handlu międzynarodowego z 20-letnią praktyką w bankowości, finansach oraz inwestycjach zagranicznych. Od ponad 15 lat trener i wykładowca firm szkoleniowych w zakresie projektów związanych z finansami przedsiębiorstw, handlem zagranicznym oraz inwestycjami międzynarodowymi. Ekspert centrum stosunków międzynarodowych, autor artykułów z zakresu handlu oraz inwestycji zagranicznych w prasie branżowej. Współorganizator i partner gospodarczych misji zagranicznych polskich przedsiębiorstw w kooperacji z m.in. Ministerstwem Gospodarki, Ministerstwem Handlu Zagranicznego, Krajową Izbą Gospodarczą oraz Ośrodkiem Dialogu i Analiz ThinkThank.
Obecnie kieruje spółką doradczą Popowski Advisory, specjalizującą się we wprowadzaniu przedsiębiorstw na rynki trudne.  Zajmuje się doradztwem w zakresie handlu zagranicznego, zarządzania ryzykiem walutowym oraz ryzykiem inwestycji.
Pracował na stanowiskach kierowniczych i specjalistycznych w takich instytucjach jak: HSBC, EY, BNP Paribas, Dresdner Bank, Fortis Bank, Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Citibank.