OPIS SZKOLENIA

Celem szkolenia jest poruszenie tematyki związanej z ekspansją polskich przedsiębiorstw na rynki zagraniczne. Omówimy ryzyka związane z działalnością eksportową i jak się przed nimi zabezpieczyć lub je zminimalizować. Przedstawimy  możliwe źródła finansowania eksportu z uwzględnieniem funduszy unijnych na lata 2021-2027. Omówimy przykłady struktur finansowania, instrumentów zabezpieczenia ryzyk i finansowania handlu na przykładach (case study). Pokażemy jak sektor FinTech może wesprzeć i jaką rolę odgrywa w finansowaniu obrotu handlowego.

Szkolenie dedykowane do przedstawicieli przedsiębiorstw, które rozpoczęły lub rozważają ekspansję zagraniczną, możliwości zbytu swoich towarów i usług, nowych partnerów  biznesowych i szans rozwoju na rynkach zagranicznych.

 

TRENER

ZBIGNIEW POPOWSKI

Ukończył handel międzynarodowy na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada również dyplom międzynarodowych studiów MBA certyfikowany przez Free University of Brussels, University of Antwerp i Bergische Universitat Wuppertal. Uczestniczył w kursie menadżerskim prowadzonym przez wykładowców z Canadian International Management Institute w kooperacji z Harvard Business School. Specjalista z zakresu zabezpieczania i finansowania handlu międzynarodowego z 20-letnią praktyką w bankowości, finansach oraz inwestycjach zagranicznych. Od ponad 15 lat trener i wykładowca firm szkoleniowych w zakresie projektów związanych z finansami przedsiębiorstw, handlem zagranicznym oraz inwestycjami międzynarodowymi. Ekspert centrum stosunków międzynarodowych, autor artykułów z zakresu handlu oraz inwestycji zagranicznych w prasie branżowej. Współorganizator i partner gospodarczych misji zagranicznych polskich przedsiębiorstw w kooperacji z m.in. Ministerstwem Gospodarki, Ministerstwem Handlu Zagranicznego, Krajową Izbą Gospodarczą oraz Ośrodkiem Dialogu i Analiz ThinkThank.
Obecnie kieruje spółką doradczą Popowski Advisory, specjalizującą się we wprowadzaniu przedsiębiorstw na rynki trudne.  Zajmuje się doradztwem w zakresie handlu zagranicznego, zarządzania ryzykiem walutowym oraz ryzykiem inwestycji.
Pracował na stanowiskach kierowniczych i specjalistycznych w takich instytucjach jak: HSBC, EY, BNP Paribas, Dresdner Bank, Fortis Bank, Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Citibank.