OPIS SZKOLENIA

Jednodniowe szkolenie, które  w sposób przekrojowy prezentuje najważniejsze kwestie związane z finansowaniem przez podmioty gospodarcze przedsięwzięć inwestycyjnych.

Skupia się na zaprezentowaniu dwóch podejść do tego typu finansowań: finansowanie na bilans działającego przedsiębiorstwa (corporate finance) oraz podejście czysto projektowe (project finance).

Szkolenie na poziomie średniozaawansowanym, adresowane jest do osób posiadających wiedzę i doświadczenie z zakresu analizy kredytowej i znających specyfikę finansowania przedsiębiorstw, ale zamierzających rozwinąć swoje kompetencje kredytowe i/lub usystematyzować wiedzę w obszarach związanych z finansowaniem projektów inwestycyjnych.

TRENER

DR KRZYSZTOF CZERKAS

Członek Zarządu Skarbiec TFI, odpowiedzialny  za zarządzanie ryzykiem. Licencjonowany syndyk/doradca restrukturyzacyjny. W latach 2012-2017 prowadził własną działalność gospodarczą w zakresie rynku nieruchomości, pośrednictwa finansowego i restrukturyzacji zadłużenia przedsiębiorstw i osób fizycznych oraz usług szkoleniowych.

W latach 2001-2012 związany z BRE Bankiem Hipotecznym S.A. - zajmował stanowisko Dyrektora Departamentu Kredytów Komercyjnych, a następnie od 2004 r. kierował Departamentem Zarządzania Ryzykiem Kredytowym. W latach 2009-2012 -  Członek Zarządu BRE Banku Hipotecznego S.A, odpowiedzialny za ryzyka bankowe oraz za wdrożenie projektu przejścia Banku na AIRB oraz modelu finansowania dewelopera mieszkaniowego. W latach 1992-2001 pracował na kluczowych stanowiskach kierowniczych w banku PBK S.A. (m.in. Dyrektor Departamentu Restrukturyzacji, Dyrektor Departamentu Finansowania Projektów Inwestycyjnych). Wieloletnie doświadczenie w bankowości i finansach zdobywał również na stażach w bankach zagranicznych m.in. w Danii, Chile, USA, Niemczech i Wielkiej Brytanii. Wykładowca akademicki na studiach podyplomowych z zakresu bankowości, finansowania nieruchomości, sprawozdawczości finansowej i na studiach dla deweloperów mieszkaniowych (UW, SGH).

Autor wielu publikacji i książek m.in. z zakresu bankowości inwestycyjnej, hipotecznej, restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz finansowania nieruchomości i projektów inwestycyjnych.  Autor poradników: „Spółka celowa. Tworzenie zastosowanie, funkcjonowanie, finansowanie. Instrukcja obsługi”, „Project Finance w polskiej praktyce zastosowanie w działalności deweloperskiej”, oraz „Przejmowanie przedsiębiorstw, zorganizowanych części przedsiębiorstw oraz nieruchomości. Fuzje przedsiębiorstw”. Absolwent SGH oraz menedżerskich studiów podyplomowych w Copenhagen Business School (Dania). Od 1999 r. - Doktor nauk ekonomicznych (SGH). W latach 1997-1998 członek Rady Nadzorczej Polskiego Banku Rozwoju SA. W latach 2014-2017  członek Rady Nadzorczej Dekpol S.A.